NECA – MAIDO Agency

NECA Khuyến mãi

Nhóm ngành: Y TẾ
Giới thiệu: Chuyên cung ứng các thiết bị y tế với hơn 10 năm trong ngành. Đặc biệt là máy thở, máy đo SO2 dành cho bệnh nhân Covid.
  • Giá

Nhanh tay, số lượng giới hạn:

NECA - 2021 / Thiết kế Brand Guideline / Team Account