Đầm Sen Trip – MAIDO Agency

Đầm Sen Trip

Đầm Sen Trip

KHÔNG CẦN ĐI XA, CHỈ CẦN ĐI CÙNG NHAU

 

Trở lại những ngày còn thơ và bùng nổ năng lượng tại công viên Đầm Sen (khô), cả Account Manager cũng phải chịu thua với thử thách mang tên: "Tàu lượn siêu tốc".

 

In same category


Related by tags


    Để lại bình luận

    Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Xin lưu ý, các bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản